Monitoruj stan usług
i infrastruktury IT, OT i IoT

Monitorowanie usług, infrastruktury i stanu urządzeń jest podstawą zachowania ciągłości działania Twojego biznesu

Sprawdź możliwości

Monitoruj stan usług i infrastruktury

Monitorowanie stanu urządzeń 

Zdalna kontrola stanu pracy urządzeń stanowi podstawowe działanie sprawdzające. Pozwala natychmiast wskazać lokalizację tych urządzeń, które przestały się komunikować z centralą w określonym reżimie czasowym lub mają jakiś inny problem. 

Monitorowanie stanu usług

Stanowi wyższy poziom wiedzy na temat stanu działania systemów. Odpowiedź na pytanie, czy samo urządzenie działa poprawnie to za mało. Dopiero kontrola stanu działania uruchomionych na nich usług daje jednoznaczny obraz stanu działania systemów.

Wizualizacja na mapie geograficznej

Poza stwierdzeniem, że element systemu nie działa poprawnie ważne jest określenie gdzie dane zdarzenie ma miejsce. Przy rozproszonej infrastrukturze wizualizacja monitoringu na mapie geograficznej pozwala szybko zorientować się jakiej lokalizacji dotyczy zdarzenie, bez żmudnego przeszukiwania bazy nazw i adresacji urządzeń w celu ich umiejscowienia.

Wizualizacja na planach budynków

Głębszej informacji dostarcza wizualizacja stanu usług i infrastruktury IT, OT, IoT na planach obiektów i poszczególnych poziomów wielopiętrowych budynków, co pozwala zarówno zorientować się co do rozkładu urządzeń oraz precyzyjnie skierować pierwszą pomoc lub wyspecjalizowany serwis.

Skalowanie

Wyzwaniem jest monitorowanie dużej ilości urządzeń IT, OT i IoT w wielu lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta, kraju a nawet na całym świecie. System monitorowania Centrum Operacyjnego  śledzi stan urządzeń i usług w pojedynczej lokalizacji i agreguje pozyskane dane. Powstałą kaskadę danych można dowolnie pogłębiać i powielać. Pozwala to na śledzenie ogromnych ilości urządzeń jednocześnie przy zachowaniu przejrzystości obrazu monitorowanej infrastruktury rozproszonej.

Zarządzanie czasem monitorowania

Monitorowane urządzenia mogą znajdować się w różnych fazach cyklu życia: mogą być przenoszone, rekonfigurowane, usuwane, dodawane, serwisowane lub celowo wyłączane. Zarządzanie czasem monitorowania pozwala wyeliminować szum informacyjny i natłok zbędnych alertów. Monitorowanie może odbywać się całą dobę lub w krótszym zakresie, na przykład z pominięciem dni wolnych od pracy. Monitorowanie można też czasowo wstrzymać ze względu na prowadzone prace serwisowe. 

Dlaczego my?

Posiadamy duże doświadczenie

działamy na rynku IT od ponad 25 lat, dostarczając naszym klientom rozwiązania zarówno z terenu Polski, jak i Europy, USA, a nawet Afryki. 

Jesteśmy producentem systemu

możemy wprowadzić dowolne zmiany, by sprostać wymaganiom nowych klientów i zaproponować dowolny model biznesowy od zakupu (CAPEX) po abonament z pełnym utrzymaniem systemu (OPEX)

Jesteśmy integratorem

Możemy wdrożyć system w dowolnej instytucji do elastycznego zarządzania dowolnymi projektami i procesami oraz zintegrować go z dowolnymi zewnętrznymi źródłami danych.

Dostarczamy system pod klucz

Świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez zakupy, montaże, instalacje, konfiguracje, naprawyw miejscu instalacji, aż po produkcję treści, utrzymanie systemu w ruchu i pełne zarządzanie systemem w outsourcingu.

Poznaj nas